LGBS Energia współpracuje ze Stowarzyszeniem “Klaster 3×20”

LGBS Energia bierze aktywny udział w pracach Klastra 3×20, których celem jest opracowanie długofalowej koncepcji rozwoju energetyki prosumenckiej, opartej o rozproszoną generację w odnawialnych źródłach energii.

Działania obejmują określenie warunków organizacyjnych i planu działań ukierunkowanych na tworzenie spółdzielni lub gminnych operatorów energetycznych odpowiedzialnych za lokalne bilansowanie energii oraz przygotowanie oferty produktowej wspierającej ich działalność. Rozwiązania informatyczne oferowane przez LGBS Energia doskonale wpisują się w potrzeby tworzącego się nowego rynku energii elektrycznej.