“Żywiecka Energia Przyszłości”

EUVIC Energia podpisała umowę współpracy uczestników Klastra Energii “Żywiecka Energia Przyszłości”

W siedzibie żywieckiego Związku Międzygminnego ds. Ekologii umowę o przystąpieniu do klastra podpisało 21 podmiotów – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego. Nadrzędnym celem Klastra jest osiągnięcie do 2030 roku niezależności energetycznej Żywiecczyzny.

Podpisanie umowy jest zwieńczeniem dwuletniego procesu, w trakcie którego opracowywano cele i założenia klastra oraz szukano odpowiednich partnerów mogących wesprzeć technologicznie funkcjonowanie Klastra.

Cele zostaną zrealizowany poprzez zintegrowane, systemowe wspieranie procesów zarządzania popytem odbiorców mediów i jego zaspokojenie dzięki energii pozyskiwanej w rozproszonych i odnawialnych źródłach energii (OZE)