“Żywiecka Energia Przyszłości”
EUVIC Energia podpisała umowę współpracy uczestników Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości" W siedzibie żywieckiego Związku Międzygminnego ds. Ekologii umowę o przystąpieniu do klastra podpisało 21 podmiotów - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty...
Publikacja na CIRE.pl

Na portalu branżowym CIRE.pl pojawiła się publikacja, w której Prezes Andrzej Szopa przedstawia nasze rozwiązanie – Cloud Billing. Publikacja dostępna jest pod adresem: http://www.cire.pl/item,134497,2,0,0,0,0,0,najwyzszy-czas-na-cloud-billing.html