WORKFLOW jest aplikacją, wspierającą wewnętrzną pracę Biura Obsługi Klienta. Pracownicy mają dostęp do listy zgłoszonych przez klientów zleceń, wraz z definiowanym czasem obsługi zadania. Na każdym etapie zarządzający procesami biznesowymi ma możliwość przekierowania zadań na inną osobę odpowiedzialną oraz weryfikację wszystkich zleceń na ścieżce krytycznej. Dodatkowo system wspiera koordynację prac między komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za sprawy handlowe i techniczne przy obsłudze spraw związanych z nielegalnym poborem energii oraz procesem zmiany sprzedawcy.

WORKFLOW w standardzie rozwiązania udostępnia następującą obsługę procesów:

  • Reklamacje
  • Zlecenia obsługi klienta
  • Nielegalny pobór energii elektrycznej
  • Zmiana sprzedawcy – procesy OSD i Sprzedawcy

Wdrożenie rozwiązania obejmuje dostosowanie ścieżek WORKFLOW do organizacji pracy w przedsiębiorstwie i konfigurację interfejsu do systemu Billing, zapewniającego użytkownikom WORKFLOW dostęp do wszystkich potrzebnych danych ewidencyjnych.

Galeria