Portal klienta zapewnia możliwość dwustronnej komunikacji z odbiorcami energii. Klient z poziomu przeglądarki internetowej ma dostęp do najważniejszych informacji dotyczących E-Faktur, aktualnego salda z wykazem płatności oraz innych dokumentów. Aplikacja jest zintegrowana z systemami Billing, PiW oraz WORKFLOW.

Po zalogowaniu do Portalu klienci mają dostęp do:

  • Informacji o bieżącym saldzie
  • Wystawionych faktur wraz z ich statusem
  • Wprowadzenia stanu licznika wraz z podglądem historii odczytów
  • Informacji o uruchomieniu procesu windykacji dla niezapłaconych faktur
  • Historii kontaktów i dokumentów

Jeżeli wdrożony jest system WORKFLOW, Klienci mogą za pośrednictwem Portalu:

  • Składać reklamacje i zlecenia obsługi w formie elektronicznych wniosków przekazywanych do BOK
  • Przeglądać listę wniosków z informacją o ich aktualnym statusie
  • Pobierać dokumenty udostępnione przez WORKFLOW

Galeria