System Billing został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb wynikających z dynamicznie rozwijającego się rynku energii elektrycznej, a docelowo – także innych uwolnionych mediów. Zakładamy, że system będzie obsługiwany przez niewielki zespół pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wszystkie procesy związane z obsługą klienta. Z tego względu staramy się zachować równowagę między elastycznością rozwiązania, bezpieczeństwem i jakością danych oraz wygodą pracy użytkowników.  Mając na uwadze te cztery ważne aspekty, jako silne strony naszego rozwiązania możemy z pełnym przekonaniem rekomendować jego możliwości wymienione niżej.

System Billing umożliwia:

 • Rozliczanie umów przyłączeniowych, kompleksowych, sprzedażowych, dystrybucyjnych oraz umów z dystrybutorami i sprzedawcami na rynku energii
 • Gromadzenie danych dotyczących wszystkich podmiotów zaangażowanych w procesach sprzedaży i dystrybucji energii, umów, punktów poboru energii i liczników
 • Pobieranie danych o odczytach i wielkości zużycia energii dla punktów poboru, za okres rozliczenia
 • Definiowanie opłat i cenników
 • Niezależne definiowanie cykli handlowych rozliczenia dla opłat zmiennych, stałych i umów
 • Kompleksowe rozliczanie dostaw energii dla odbiorców końcowych, łącznie z opłatą za usługi dystrybucji naliczaną według taryf innych operatorów
 • Wystawianie faktur i not księgowych
 • Wystawianie zleceń OT/OTS
 • Wysyłkę elektronicznych dokumentów rozliczeniowych na wskazany adres mailowy
 • Przygotowanie dekretacji kosztów dla systemu finansowo-księgowego
 • Wykonanie szeregu raportów i sprawozdań zgodnych z wymaganiami URE/ARE/PSE
 • Personalizację faktur (teksty stałe i zmienne, informacje o saldzie)
 • Zautomatyzowaną obsługę ZUSE

System jest dostosowany do automatycznego pobierania danych o zużyciu energii z systemów pomiarowych. Odczyty mogą być także importowane z plików zewnętrznych – arkuszy Excel lub plików w formacie PTPiREE. Na życzenie Klienta możliwe jest rozszerzenie funkcjonalności o import danych z urządzeń inkasenckich. System współpracuje z portalem klienta zapewniającym przekazywanie odczytów liczników przez odbiorców energii.
Rozwiązanie zapewnia wysoką automatyzację procesów rozliczenia odbiorców, a w konsekwencji – możliwość obsługi systemu przez niewielką liczbę osób, co przekłada się bezpośrednio na koszty procesów obsługi klienta ponoszone w przedsiębiorstwie.

Galeria

Aby zobaczyć przykład działania systemu