System zapewnia funkcjonalność przydatną dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami. Może być wykorzystywany przy budowaniu programów i planów poprawy efektywności energetycznej, planowaniu badań technicznych i pomiarów kontrolnych, a także dla celów niezwiązanych z gospodarką energetyczną, jak plany związane z inwestycjami i utrzymaniem majątku trwałego. System zapewnia gotowe schematy gromadzenia i raportowania danych dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i planu SEAP.

SYSTEM UMOŻLIWIA:

  • Prowadzenia ewidencji przedsięwzięć dla poprawy efektywności energetycznej
  • Definiowanie zadań dla różnych typów projektów – inwestycja, eksploatacja, pomiary
  • Opisywanie projektów za pomocą zestawu parametrów definiowanych przez użytkownika
  • Budowanie struktury projektów pozwalającej na grupowanie projektów w programy
  • Rejestrację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, nadzór nad jego realizacją i raportowanie
  • Rejestrację Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii – SEAP zgodnie ze standardami Porozumienia Burmistrzów
  • Możliwość powiązania Planu SEAP z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej

Galeria