Polenergia Dystrybucja

WDROŻONE SYSTEMY

Billing

PiW

Portal Klienta

Workflow

POTRZEBY KLIENTA

Wdrożenie kompleksowego systemu rozliczeniowego – automatyzacja pracy

Usprawnienie procesów biznesowych

Automatyzacja sprawozdawczości na potrzeby URE/ARE/PSE

ETAPY WDROŻENIA

Analiza Biznesowa -
Identyfikacja oraz opis procesów

Implementacja -
Dostosowanie aplikacji do potrzeb Klienta

Migracja -
Przeniesienie danych z poprzedniego systemu rozliczeniowego

Testy pośrednie -
Symulacja pierwszego okresu rozliczeniowego

Asysta powdrożeniowa -
Rozwiązywanie problemów oraz wsparcie w obsłudze

Projekt techniczny -
Szczegółowy opis integracji oraz zmian rozwojowych systemu

Szkolenia -
Dedykowany program szkoleniowy z zakresu obsługi systemów

Testy akceptacyjne -
Przeprowadzenie testów wraz z Klientem

Uruchomienie produkcyjne -
Wsparcie Klienta podczas równoległej pracy na 2 systemach

Help Desk -
Bieżąca obsługa zgłoszeń Klienta

ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE

Środowisko zwirtualizowane Microsoft zapewnione po stronie Klienta.

MODEL BIZNESOWY

OnPremise

INNE SYSTEMY/DOSTAWCY

System pomiarowy – integracja poprzez serwisy z systemem Billingowym w oparciu o punkty poboru

System F-K - integracja z systemem finansowo-księgowym

CMW – integracja z Centrum Masowego Wydruku faktur

Pakiet Green Lights

WDROŻONE SYSTEMY

Billing GL/GLH/GLD

PiW GL/GLH/GLD

POTRZEBY KLIENTA

Wdrożenie Systemu Billingowego wraz z migracją danych

Ręczna obsługa wczytywania danych pomiarowych

ETAPY WDROŻENIA

Analiza Biznesowa -
Identyfikacja oraz opis procesów

Implementacja -
Dostosowanie aplikacji do potrzeb Klienta

Migracja -
Przeniesienie danych z poprzedniego systemu rozliczeniowego

Asysta powdrożeniowa -
rozwiązywanie problemów oraz wsparcie w obsłudze

Projekt techniczny -
Szczegółowy opis integracji oraz zmian rozwojowych systemu

Szkolenia -
Dedykowany program szkoleniowy z zakresu obsługi

Uruchomienie produkcyjne -
Wsparcie Klienta podczas równoległej pracy na 2 systemach

Help Desk -
bieżąca obsługa zgłoszeń Klienta

ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE

Środowisko zwirtualizowane Microsoft zapewnione po stronie LGBS Energia

MODEL BIZNESOWY

SaaS – miesięczne opłaty licencyjne (środowisko + aplikacja)

INNE SYSTEMY/DOSTAWCY

System F-K - integracja z systemem finansowo - księgowym