Oferujemy usługę CLOUD BILLING dla małych i średnich przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną (POEE), sprzedających energię do kilkuset odbiorców końcowych (< 500 PPE). Niezależnie od wielkości POEE, w jego działalności można wyróżnić 2 główne obszary biznesowe, w których realizowane są najważniejsze procesy:

 • Obszar sprzedaży do klientów końcowych
  • zarządzanie obszarem sprzedaży,
  • zarządzanie produktami,
  • zarządzanie marketingiem,
  • sprzedaż do klientów końcowych (w tym zawieranie umów, aneksowanie),
  • zarządzanie portfelem sprzedaży.
 • Obszar obsługi klienta
  • akwizycja danych pomiarowych, rozliczanie i fakturowanie,
  • płatności i windykacja,
  • sprawozdawczość,
  • kontakt z klientem, obsługa reklamacji.

 

Diagram przedstawia wykaz procesów objętych usługą CLOUD BILLING.

przechwytywanie

Wszystkie wskazane powyżej procesy wymagają zaangażowania wykwalifikowanych pracowników i wsparcia informatycznego, co wiążę się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów. Oferta EUVIC Energia dotyczy przejęcia do realizacji na rzecz POEE procesów z obszaru obsługi klienta związanych z wykorzystaniem Billingu w ramach usługi outsourcingu.