Wraz z dostawą oprogramowania zapewniamy także usługi wdrożeniowe obejmujące:

ANALIZA BIZNESOWA

Identyfikacja procesów oraz specyfikacja wymagań dotyczących wdrażanego oprogramowania. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb klienta.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Kompleksowe podejście do realizacji wdrożenia przy użyciu metodyk Scrum, PRINCE2 w zależności od oczekiwań klienta. Bogate doświadczenie w budowaniu zintegrowanych rozwiązań z innymi dostawcami IT.

UTRZYMANIE I ROZWÓJ

Świadczenie obsługi serwisowej wdrożonych systemów wynikający ze zmian w przepisach prawnych oraz wprowadzanie zmian rozwojowych na potrzeby klienta.

MIGRACJA DANYCH

Przeprowadzenie migracji danych z aktualnego repozytorium danych do nowego systemu wraz z przeprowadzeniem raportów kontrolnych.

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI KLIENTA

Identyfikacja oraz implementacja integracji z systemami: pomiarowym, F-K, CRM oraz innymi wskazanymi przez klienta.

SZKOLENIA

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie użytkowania systemów oraz pracy administratora. Zajęcia przeprowadzanie są w formie ćwiczeń przeprowadzanych na bazie przygotowanych materiałów szkoleniowych.