Firma-old

EUVIC Energia to 35 osobowy zespół specjalistów IT. Analitycy, projektanci i  programiści na co dzień mają kontakt z wiedzą ekspertów Sektora Utilities. Doświadczenie branżowe a także znajomość nowoczesnych technologii informatycznych pozwala nam na sprawne tworzenie nowatorskich aplikacji, wspierających procesy biznesowe naszych Klientów.

Zespół – Kluczowe Osoby

Projekty Unijne

Działanie 3.1 PO IG Inicjowanie działalności innowacyjnej

POIG

Kapitał na rozpoczęcie działalności został pozyskany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Inwestycja dokonana przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1 – Inicjowanie działalności innowacyjnej.
Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Dane Rejestrowe

Pełna nazwa:
EUVIC Energia Sp. z o.o.
NIP: 9691596269
REGON: 241983450
KRS: 0000388381

Zarejestrowana w:
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:
1 917 800, 00 zł