System zapewnia wsparcie dla procesów zarządzania gospodarką energetyczną w gminach i w zakładach przemysłowych. Może być wykorzystywany także do oceny stanu technicznego i efektywności energetycznej urządzeń, zarządzania eksploatacją instalacji i doboru parametrów OZE do profilu zasilanych obiektów.

System wspomagają pozyskiwanie danych pomiarowych z systemów SCADA, BMS, monitoringu zużycia mediów oraz odczytywanych z liczników i mierników w ramach okresowych badań diagnostycznych. Dedykowane interfejsy do systemów zewnętrznych są projektowane i budowane w trakcie wdrożenia.

Podstawą systemu jest Hurtownia Danych Technicznych i Pomiarowych, która umożliwia integrację i wspólne przetwarzanie danych pochodzących z różnych systemów Pakietu, a opcjonalnie – także z zewnętrznych aplikacji. Hurtownia zapewnia dane źródłowe dla systemu raportów i analiz.

System zapewnia funkcjonalność przydatną dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami. Może być wykorzystywany przy budowaniu programów i planów poprawy efektywności energetycznej, planowaniu badań technicznych i pomiarów kontrolnych, a także dla celów niezwiązanych z gospodarką energetyczną, jak plany związane z inwestycjami i utrzymaniem majątku trwałego. System zapewnia gotowe schematy gromadzenia i raportowania danych dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i planu SEAP.