Billing jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym przeznaczonym dla małych i średnich spółek energetycznych, rozliczających od kilku do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. Funkcjonalność jest idealnie dostosowana do potrzeb sprzedawców i dystrybutorów obsługujących galerie handlowe, parki biznesowe, strefy ekonomiczne i osiedla mieszkaniowe.

System Płatności i Windykacja jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym przeznaczonym dla małych i średnich spółek energetycznych, rozliczających od kilku do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. System jest idealnie przystosowany do monitoringu i rozliczania płatności, a także windykacji należności na potrzeby sprzedawców i dystrybutorów obsługujących galerie handlowe, parki biznesowe, strefy ekonomiczne i osiedla mieszkaniowe.

Portal klienta zapewnia możliwość dwustronnej komunikacji z odbiorcami energii. Klient z poziomu przeglądarki internetowej ma dostęp do najważniejszych  informacji dotyczących E-Faktur, aktualnego salda z wykazem płatności oraz innych dokumentów.

WORKFLOW jest aplikacją, wspierającą wewnętrzną pracę Biura Obsługi Klienta. Pracownicy mają dostęp do listy zgłoszonych przez klientów zleceń, wraz z definiowanym czasem obsługi zadania. Na każdym etapie zarządzający procesami biznesowymi ma możliwość przekierowania zadań na inną osobę odpowiedzialną oraz weryfikację wszystkich zleceń na ścieżce krytycznej. Dodatkowo system wspiera koordynację prac między komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za sprawy handlowe i techniczne przy obsłudze spraw związanych z nielegalnym poborem energii oraz procesem zmiany sprzedawcy.