System Płatności i Windykacja jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym przeznaczonym dla małych i średnich spółek energetycznych, rozliczających od kilku do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. System jest idealnie przystosowany do monitoringu i rozliczania płatności, a także do windykacji należności na potrzeby sprzedawców i dystrybutorów obsługujących galerie handlowe, parki biznesowe, strefy ekonomiczne i osiedla mieszkaniowe. System jest w pełni zintegrowany z Billingiem, ale może być też wykorzystywany jako niezależne rozwiązanie. W przedsiębiorstwach o zdywersyfikowanej działalności możliwe jest poszerzenie zakresu integracji o inne faktury sprzedażowe i prowadzenie wspólnych rozrachunków i windykacji.

System Płatności i Windykacja zapewnia:

 • Integrację i stałą synchronizację z Systemem Billingowym
 • Integrację z Portalem Klienta
 • Synchronizację z Systemem Pocztowym, aktualizację historii obiegu wezwań do zapłaty
 • Monitoring faktur (lista faktur, podgląd na szczegóły faktur, pozycje i specyfikację, podgląd wydruku faktury, aktualizacja historii procesu windykacji należności)
 • Pełne rozliczenie płatności (ewidencja wpłat, importy wpłat z wyciągów bankowych, zwroty nadpłat, przeksięgowania środków finansowych między Klientami)
 • Realizację Poleceń Zapłaty i Zleceń Stałych, (śledzenie historii transakcji zrealizowanych i niezrealizowanych w ramach poleceń)
 • Możliwość wystawiania not odsetkowych dla faktur zapłaconych nieterminowo, wystawianie not obciążeniowych i uznaniowych
 • Możliwość rozliczania nadpłat pochodzących z wpłat, przeksięgowań, korekt faktur oraz not uznaniowych hurtowo lub indywidualnie
 • Analizę sald dla faktur, not odsetkowych, obciążeniowych, uznaniowych i nadpłat
 • Windykację wszystkich należności Klienta zgodnie z definiowanym scenariuszem działania
 • Realizację i monitoring wysłanej korespondencji (pisma generowane na podstawie szablonów, wiadomości e-mail)
 • Archiwum korespondencji, drukowanie duplikatów dla kancelarii
 • Szereg raportów i zestawień

Galeria