System zapewnia wsparcie dla procesów zarządzania gospodarką energetyczną w gminach i w zakładach przemysłowych. Może być wykorzystywany także do oceny stanu technicznego i efektywności energetycznej urządzeń, zarządzania eksploatacją instalacji i doboru parametrów OZE do profilu zasilanych obiektów.

W RAMACH SYSTEMU DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

Zużycie mediów

 • Cenniki i umowy
 • Obiekty i punkty poboru mediów
 • Szybka rejestracja danych z faktur za energię elektryczną, gaz, ciepło i wodę
 • Powiązanie zużycia i kosztu mediów z punktami poboru, obiektami, umowami i projektami
 • Eksport danych z nagłówków i pozycji faktur do arkusza Excel
 • Analizy ilościowo-wartościowe

Efektywność energetyczna obiektów i urządzeń

 • Ewidencja budynków, instalacji przemysłowych i OZE
 • Punkty poboru mediów i faktury
 • Parametry definiowane przez użytkownika
 • Budowanie struktur obiektów, podmiotów i projektów
 • Analizy porównawcze „Parametry i Obiekty”
 • Wykorzystanie struktury obiektu do agregacji i drążenia danych

Monitoring i zarządzanie eksploatacją obiektów i instalacji

 • Instalacje obejmujące struktury obiektów, odbiorniki i źródła energii
 • Aktywny schemat graficzny instalacji umożliwiający szybki dostęp do danych szczegółowych
 • Charakterystyki techniczne dla urządzeń
 • Bilansowanie energii dla wydzielonej grupy obiektów, instalacji i urządzeń
 • Ocena stanu technicznego urządzeń
 • Zarządzanie pracami remontowymi

Projektowanie i obliczenia inżynierskie

 • Wyznaczanie charakterystyk technicznych na podstawie danych pomiarowych
 • Określenie warunków zewnętrznych dla produkcji i zużycia energii w postaci definiowanych dób obliczeniowych, meteorologicznych i popytowych
 • Obliczanie charakterystyk dla grupy urządzeń
 • Analiza grupy charakterystyk na wspólnym wykresie
 • Predefiniowane obliczenia dla klasy maszyn wirnikowych

Optymalizator Wykorzystania Energii

 • Harmonogramowanie pracy zespołu pomp
 • Dobór urządzeń i definiowanie zadania produkcyjnego
 • Wybór jednej z dwóch metod optymalizacji – najmniejsze zużycie energii lub najniższy koszt
 • Wykorzystanie charakterystyk technicznych do wyznaczenia punktu pracy zespołu pomp
 • Dobowo – godzinowy harmonogram pracy urządzeń
 • Grafik zużycia energii i poboru mocy
 • Szczegółowy raport z przebiegu optymalizacji

Galeria