Podstawą systemu jest Hurtownia Danych Technicznych i Pomiarowych, która umożliwia integrację i wspólne przetwarzanie danych pochodzących z różnych systemów Pakietu, a opcjonalnie – także z zewnętrznych aplikacji. Hurtownia zapewnia dane źródłowe dla systemu raportów i analiz.

SYSTEM ZAPEWNIA:

 • Spójność definicji i standaryzacja danych dla całego systemu
 • Dostosowanie zakresu i struktury danych do indywidualnych potrzeb
 • Możliwość integracji z innymi systemami wykorzystywanymi przez Klienta

Raporty analityczne

 • Wielowymiarowe analizy zużycia mediów
 • Profile zużycia i produkcji energii dla zadanego okresu lub zdefiniowanych warunków
 • Prognozowanie wolumenu zużycia energii
 • Prognoza produkcji energii z OZE
 • Wyliczenie wielkości charakterystycznych i wskaźników
 • Dowolne analizy w arkuszach Excel

Analizy porównawcze

 • Analiza Parametry – Obiekty / Urządzenia
 • Porównanie wartości wskaźników dla obiektów i urządzeń
 • Porównanie wyników pomiarów z wartościami referencyjnymi

Controlling energetyczny

 • Porównanie zużycia mediów dla wybranych okresów lub liczników
 • Kosztowy profil zużycia energii czynnej, z uwzględnieniem cen określonych w umowach
 • Analiza sezonowości i trendu
 • Symulator zużycia energii – prognozowanie dla określonych warunków brzegowych, z uwzględnieniem sezonowości i trendu
 • Raport bilansu energetycznego

Galeria