System wspomagają pozyskiwanie danych pomiarowych z systemów SCADA, BMS, monitoringu zużycia mediów oraz odczytywanych z liczników i mierników w ramach okresowych badań diagnostycznych. Dedykowane interfejsy do systemów zewnętrznych są projektowane i budowane w trakcie wdrożenia.

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU ZAPEWNIA:

  • Pozyskiwanie z systemów SCADA, BMS, monitoring
  • Odczyty danych z liczników i mierników
  • Pomiary ciągłe i okresowe
  • Ładowanie danych do bazy Hurtowni Danych Technicznych i Pomiarowych
  • Powiązanie z danymi w ewidencji Systemu Ewidencji Technicznej
  • Przygotowanie planu pomiarów
  • Wizualizacja danych pomiarowych
  • Dedykowane interfejsy budowane w trakcie wdrożenia systemu

Galeria