Billing - Produkty | EUVIC Energia

Billing

System Billing został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb wynikających z dynamicznie rozwijającego się rynku energii elektrycznej, a docelowo - także innych uwolnionych mediów.

Możliwości

 • Rozliczanie umów przyłączeniowych, kompleksowych, sprzedażowych, dystrybucyjnych oraz umów z dystrybutorami i sprzedawcami na rynku energii
 • Rozliczanie prosumentów
 • Rozliczanie taryfy EM
 • Gromadzenie danych dotyczących wszystkich podmiotów zaangażowanych w procesach sprzedaży i dystrybucji energii, umów, punktów poboru energii i liczników
 • Pobieranie danych o odczytach i wielkości zużycia energii dla punktów poboru, za okres rozliczenia
 • Definiowanie opłat i cenników
 • Niezależne definiowanie cykli handlowych rozliczenia dla opłat zmiennych, stałych i umów
 • Kompleksowe rozliczanie dostaw energii dla odbiorców końcowych, łącznie z opłatą za usługi dystrybucji naliczaną według taryf innych operatorów
 • Wystawianie faktur i not księgowych
 • Wystawianie zleceń OT/OTS
 • Wysyłkę elektronicznych dokumentów rozliczeniowych na wskazany adres mailowy
 • Przygotowanie dekretacji kosztów dla systemu finansowo-księgowego
 • Wykonanie szeregu raportów i sprawozdań zgodnych z wymaganiami URE/ARE/PSE
 • Personalizację faktur (teksty stałe i zmienne, informacje o saldzie)
 • Zautomatyzowaną obsługę ZUSE
 • Zarządzanie urządzeniami pomiarowymi (liczniki, przekładniki, plomby, modemy, karty SIM)
 • Zarządzanie ograniczeniami mocy
System jest dostosowany do automatycznego pobierania danych o zużyciu energii z systemów pomiarowych. Odczyty mogą być także importowane z plików zewnętrznych - arkuszy Excel lub w formatach używanych przez Klienta. Na życzenie Klienta możliwe jest rozszerzenie funkcjonalności o import danych z urządzeń inkasenckich.
Rozwiązanie zapewnia wysoką automatyzację procesów rozliczenia odbiorców, a w konsekwencji - możliwość obsługi systemu przez niewielką liczbę osób, co przekłada się bezpośrednio na koszty procesów obsługi klienta ponoszone w przedsiębiorstwie.

Produkty

Poznaj nasze pozostałe produkty

Mobilne biuro obsługi klienta

To system obsługi klienta, charakteryzujący się intuicyjną i szybką ścieżką płatności, notyfikacjami o statusie faktur, łatwym kontaktem z biurem obsługi i wspomaganiem kontroli zużycia energii...

Dowiedz się więcej
Płatność i windykacja

Rozwiązanie informatyczne dla małych i średnich spółek energetycznych. System jest idealnie przystosowany do monitoringu i rozliczania płatności...

Dowiedz się więcej
Workflow

Aplikacja wspierającą wewnętrzną pracę Biura Obsługi Klienta. Zapewnia dostęp do listy zgłoszonych zleceń...

Dowiedz się więcej