ESV - Case Study | EUVIC Energia

ESV

W ramach projektu wdrożenia systemu rozliczeniowego, został wdrożony system Billing dostosowany do indywidualnych potrzeb spółek grupy ESV.

ESV
ESV

Aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie, które usprawni procesy biznesowe i umożliwi dalszy rozwój oprogramowania przy ciągłych zmianach prawa energetycznego, projekt został rozpoczęty od etapu analizy biznesowej w kooperacji z Klientem.

W kolejnym etapie powstał projekt techniczny zawierający szczegółowy opis integracji z zewnętrznymi systemami oraz wymagane zmiany rozwojowe w dostarczanym systemie.

Wśród zewnętrznych systemów znalazły się: system pomiarowy - integracja dwustronna poprzez pliki xml; system F-K (finansowo księgowy) - integracja dwustronna poprzez widoki bazodanowe; integracja jednostronna z zewnętrznymi systemami do dystrybucji faktur.

ESV billing

Po pozytywnym zatwierdzeniu spisanych wymagań i możliwych rozwiązań, przyszedł etap ich implementacji. Równolegle były prowadzone prace migracyjne nad przeniesieniem danych z poprzedniego systemu rozliczeniowego.

Po trudach implementacji zostały wykonane warsztaty szkoleniowe z zakresu obsługi systemu dla dedykowanych użytkowników. Wraz z Klientem doszło do weryfikacji oczekiwanej funkcjonalności oraz do weryfikacji zmigrowanych danych.

Podczas uruchomienia produkcyjnego dane były wystawiane w obu systemach równolegle, gdy raporty potwierdziły poprawność faktur, dane zostały dostarczone do Klientów przez nowy system (zabezpieczeniem była możliwość wysłania faktur z starego systemu w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności).

Po uruchomieniu całego systemu, nastąpił etap asysty powdrożeniowej, w ramach którego rozwiązywane były powstałe problemy w aplikacji, a w razie potrzeb było udzielane wsparcie w obsłudze systemu. Całe wdrożenie zakończyło się uruchomieniem Help Deska, dzięki któremu na bieżąco są obsługiwane zgłoszenia Klienta.

Całość rozwiązania została dostarczona w modelu biznesowym - OnPremise i uruchomiona na zwirtualizowanym środowisku Microsoft zapewnionym po stronie Klienta.

CASE STUDIES

Czego możesz się spodziewać w procesie wdrożenia

Polenergia Dystrybucja

Projekt kompleksowego systemu rozliczeniowego, w obrębie którego zostały wdrożone 4 współpracujące systemy - Billing, PiW (Płatności i Windykacja), Portal Klienta oraz Workflow.

Jak przebiegał proces?
Pakiet Green Lights

Rozwiązanie w ramach którego stworzono projekt wdrożenia systemu rozliczeniowego, opartego o współpracujące systemy - Billing i PiW (Płatności i Windykacja).

Wdrożone rozwiązanie