Płatność i windykacja - Produkty | EUVIC Energia

Płatności i Windykacja

System Płatności i Windykacja jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym przeznaczonym dla małych i średnich spółek energetycznych, rozliczających od kilku do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.

Możliwości

 • Integrację i stałą synchronizację z Systemem Billingowym
 • Integrację z Portalem Klienta
 • Synchronizację z Systemem Pocztowym, aktualizację historii obiegu wezwań do zapłaty
 • Monitoring faktur (lista faktur, podgląd na szczegóły faktur, pozycje i specyfikację, podgląd wydruku faktury, aktualizacja historii procesu windykacji należności)
 • Pełne rozliczenie płatności (ewidencja wpłat, importy wpłat z wyciągów bankowych, zwroty nadpłat, przeksięgowania środków finansowych między Klientami)
 • Realizację Poleceń Zapłaty i Zleceń Stałych, (śledzenie historii transakcji zrealizowanych i niezrealizowanych w ramach poleceń)
 • Możliwość wystawiania not odsetkowych dla faktur zapłaconych nieterminowo, wystawianie not obciążeniowych i uznaniowych
 • Możliwość rozliczania nadpłat, pochodzących z wpłat, przeksięgowań, korekt faktur oraz not uznaniowych, hurtowo lub indywidualnie
 • Analizę sald dla faktur, not odsetkowych, obciążeniowych, uznaniowych i nadpłat
 • Windykację wszystkich należności Klienta zgodnie z definiowanym scenariuszem działania
 • Realizację i monitoring wysłanej korespondencji (pisma generowane na podstawie szablonów, wiadomości e-mail)
 • Archiwum korespondencji, drukowanie duplikatów dla kancelarii
 • Szereg raportów i zestawień

Produkty

Poznaj nasze pozostałe produkty

Mobilne biuro obsługi klienta

To system obsługi klienta, charakteryzujący się intuicyjną i szybką ścieżką płatności, notyfikacjami o statusie faktur, łatwym kontaktem z biurem obsługi i wspomaganiem kontroli zużycia energii...

Dowiedz się więcej
Billing

System zaprojektowany na potrzebę szybko rozwijającego się rynku energii elektrycznej, a docelowo także innych uwolnionych mediów...

Dowiedz się więcej
Workflow

Aplikacja wspierającą wewnętrzną pracę Biura Obsługi Klienta. Zapewnia dostęp do listy zgłoszonych zleceń...

Dowiedz się więcej