Green Lights - Case Study | EUVIC Energia

Pakiet Green Lights

W ramach projektu wdrożenia systemu rozliczeniowego, zostały wdrożone współpracujące systemy - Billing i PiW (Płatności i Windykacja) dla 4 spółek grupy Green Lights.

Pakiet Green Lights
Pakiet Green Lights

Aby poznać wymagania klienta i jego procesy, projekt rozpoczął się od analizy biznesowej. Po zebraniu wymagań został utworzony projekt techniczny zawierający szczegółowy opis integracji oraz zmian rozwojowych systemu.

Naturalnie kolejnym etapem była implementacja dostosowująca aplikację do potrzeb klienta. Ze względu na wielkość obsługiwanych danych, komunikacja z systemem finansowo-księgowym, jak i pozyskiwanie danych pomiarowych odbywa się w aplikacji poprzez eksport/import plików Excel.

Desktopowa aplikacja do rozliczeń

Po trudach implementacji zostały wykonane warsztaty szkoleniowe z zakresu obsługi systemów dla dedykowanych użytkowników. Została wykonana migracja danych z poprzedniego systemu rozliczeniowego.

Po weryfikacji i akceptacji danych nastąpiło uruchomienie produkcyjne, podczas którego wspieraliśmy klienta w równoległej pracy na 2 systemach. Po tym etapie nastąpiła asysta powdrożeniowa, w ramach której rozwiązywane były powstałe problemy w aplikacjach, a w razie potrzeb było udzielane wsparcie w obsłudze systemów.

Całe wdrożenie zakończyło się uruchomieniem Help Deska, dzięki któremu na bieżąco są obsługiwane zgłoszenia Klienta.

Całość rozwiązania została dostarczona w modelu biznesowym – SaaS i uruchomiona na zwirtualizowanym środowisku Microsoft zapewnionym przez spółkę Euvic.

CASE STUDIES

Czego możesz się spodziewać w procesie wdrożenia

Polenergia Dystrybucja

Projekt kompleksowego systemu rozliczeniowego, w obrębie którego zostały wdrożone 4 współpracujące systemy - Billing, PiW (Płatności i Windykacja), Portal Klienta oraz Workflow.

Jak przebiegał proces?
ESV

System rozliczeniowy, wdrożony w ramach systemu Billing, dostosowany do indywidualnych potrzeb spółek grupy ESV. Ma on zapewniać rozwój oprogramowania przy ciągłych zmianach prawa energetycznego.

Wdrożone rozwiązanie