Usługi | EUVIC Energia

Usługi

By zapewnić naszym partnerom biznesowym bezpieczeństwo technologiczne raz z dostawą oprogramowania zapewniamy także usługi wdrożeniowe obejmujące:

analiza biznesowa
Analiza biznesowa

Identyfikacja procesów oraz specyfikacja wymagań dotyczących wdrażanego oprogramowania. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb klienta.

Integracja z systemami klienta
Integracja z systemami klienta

Identyfikacja oraz implementacja integracji z systemami: pomiarowym, F-K, CRM oraz innymi wskazanymi przez klienta.

Utrzymanie i rozwój
Utrzymanie i rozwój

Świadczenie obsługi serwisowej wdrożonych systemów wynikający ze zmian w przepisach prawnych oraz wprowadzanie zmian rozwojowych na potrzeby klienta.

Migracja danych
Migracja danych

Przeprowadzenie migracji danych z aktualnego repozytorium danych do nowego systemu wraz z przeprowadzeniem raportów kontrolnych.

Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem

Kompleksowe podejście do realizacji wdrożenia przy użyciu metodyk Scrum, PRINCE2 w zależności od oczekiwań klienta. Bogate doświadczenie w budowaniu zintegrowanych rozwiązań z innymi dostawcami IT.

Produkcja oprogramowania
Produkcja oprogramowania

Stworzenie oprogramowania dopasowanego do potrzeb klienta na podstawie przeanalizowanych danych.

Szkolenia
Szkolenia

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie użytkowania systemów oraz pracy administratora. Zajęcia przeprowadzanie są w formie ćwiczeń przeprowadzanych na bazie przygotowanych materiałów szkoleniowych.