Outsourcing | EUVIC Energia

Usługi outsourcingowe

Oferujemy usługę CLOUD BILLING dla małych i średnich przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną (POEE), sprzedających energię do kilkuset odbiorców końcowych (< 500 PPE). Niezależnie od wielkości POEE, w jego działalności można wyróżnić 2 główne obszary biznesowe, w których realizowane są najważniejsze procesy:

Obszar sprzedaży do klientów końcowych

  • zarządzanie obszarem sprzedaży
  • zarządzanie produktami
  • zarządzanie marketingiem
  • sprzedaż do klientów końcowych (w tym zawieranie umów, aneksowanie)
  • zarządzanie portfelem sprzedaży

Obszar obsługi klienta

  • akwizycja danych pomiarowych, rozliczanie i fakturowanie
  • płatności i windykacja
  • sprawozdawczość
  • kontakt z klientem, obsługa reklamacji
Wszystkie wskazane powyżej procesy wymagają zaangażowania wykwalifikowanych pracowników i wsparcia informatycznego, co wiążę się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów.

Oferta EUVIC Energia dotyczy przejęcia do realizacji na rzecz POEE procesów z obszaru obsługi klienta związanych z wykorzystaniem Billingu w ramach usługi outsourcingu.

Diagram przedstawia wykaz procesów objętych usługą CLOUD BILLING.

POEE - Zleceniodawca

Euvic Energia

Dostarczenie i bieżąca aktualizacja danych

Tworzenie i aktualizacja Bazy (umowy, aneksy, cenniki)

Weryfikacja i szacowanie danych pomiarowych z PWI lub danych w postaci pliku

Aktywizowanie danych pomiarowych (z PWI lub plik od Zleceniodawcy)

Weryfikacja rozliczenia

Rozliczanie i fakturowanie

Elektronieczna Ekspedycja faktur

Elektronieczna Ekspedycja faktur

CASE STUDIES

Czego możesz się spodziewać w procesie wdrożenia

Polenergia Dystrybucja

Projekt kompleksowego systemu rozliczeniowego, w obrębie którego zostały wdrożone 4 współpracujące systemy – Billing, PiW (Płatności i Wyndykacja), Portal Klienta oraz Workflow.

Jak przebiegał proces?
Pakiet Green Lights

Rozwiązanie w ramach którego stworzono projekt wdrożenia systemu rozliczeniowego, opartego o współpracujące systemy - Billing i PiW (Płatności i Wyndykacja).

Wdrożone rozwiązanie
ESV

System rozliczeniowy, wdrożony w ramach systemu Billing dostosowany do indywidualnych potrzeb spółek grupy ESV. Ma on zapewniać rozwój oprogramowania przy ciągłych zmianach prawa energetycznego.

Wdrożone rozwiązanie