Polenergia - Case Study | EUVIC Energia

Polenergia Dystrybucja

W ramach projektu wdrożenia kompleksowego systemu rozliczeniowego, zostały wdrożone 4 współpracujące systemy – Billing, PiW (Płatności i Windykacja), Portal Klienta oraz Workflow.

Polenergia
Polenergia

Aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie, które usprawni procesy biznesowe i zautomatyzuje część pracy. Projekt został rozpoczęty od etapu analizy biznesowej w kooperacji z Klientem w celu identyfikacji i opisu procesów. W kolejnym etapie powstał projekt techniczny zawierający szczegółowy opis integracji z zewnętrznymi systemami oraz wymagane zmiany rozwojowe w dostarczanym systemie.

Wśród zewnętrznych systemów znalazły się: system pomiarowy - integracja dwustronna poprzez serwisy WCF w oparciu o punkty poboru; system F-K (finansowo księgowy) – integracja jednostronna poprzez zapis danych na bazie systemu F-K; integracja z CWM (Centralny Wydruk Masowy) jednostronnie w ramach wydruku faktur oraz dwustronnie w ramach wezwań, których wysyłka odbywa się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, która to informacja jest pozyskiwana z API Poczty Polskiej.

Euvic billing

Po pozytywnym zatwierdzeniu spisanych wymagań i możliwych rozwiązań, przyszedł etap ich implementacji. Równolegle były prowadzone prace migracyjne nad przeniesieniem danych z poprzedniego systemu rozliczeniowego.

Po trudach implementacji zostały wykonane warsztaty szkoleniowe z zakresu obsługi systemów dla dedykowanych użytkowników. Wraz z Klientem doszło do weryfikacji oczekiwanej funkcjonalności oraz do weryfikacji zmigrowanych danych w etapie testów akceptacyjnych.

Aby zapewnić komfort obu stronom projektu, wykonana została wspólnie symulacja pierwszego okresu rozliczeniowego. Podczas uruchomienia produkcyjnego dane były wystawiane w obu systemach równolegle, gdy raporty potwierdziły poprawność faktur, dane zostały dostarczone do Klientów przez nowy system (zabezpieczeniem była możliwość wysłania faktur z starego systemu w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności).

Po uruchomieniu całego systemu, nastąpił etap asysty powdrożeniowej, w ramach którego rozwiązywane były powstałe problemy w aplikacjach, a w razie potrzeb było udzielane wsparcie w obsłudze systemów. Całe wdrożenie zakończyło się uruchomieniem Help Deska, dzięki któremu na bieżąco są obsługiwane zgłoszenia Klienta.

Całość rozwiązania została dostarczona w modelu biznesowym - OnPremise i uruchomiona na zwirtualizowanym środowisku Microsoft zapewnionym po stronie Klienta

CASE STUDIES

Czego możesz się spodziewać w procesie wdrożenia

Pakiet Green Lights

Rozwiązanie w ramach którego stworzono projekt wdrożenia systemu rozliczeniowego, opartego o współpracujące systemy - Billing i PiW (Płatności i Windykacja).

Wdrożone rozwiązanie
ESV

System rozliczeniowy, wdrożony w ramach systemu Billing, dostosowany do indywidualnych potrzeb spółek grupy ESV. Ma on zapewniać rozwój oprogramowania przy ciągłych zmianach prawa energetycznego.

Wdrożone rozwiązanie